Възстановителни и благоустройствени работи и оборудване

Строежите, предвидени от община Средец са основно за благоустройство на прозорци и огради. В детска градина № 1 "Снежанка" проектът планира да възстанови съществуващата ограда, която в съответствие с данните от Комисията, посочени съгласно чл.196 от Закон за устройство на територията, представлява опасност за минувачите и децата, посещаващи самата детска градина. Тухлите на оградата са разрушени, има видими вертикални пукнатини и липсващи части в някои от ъглите и по тротоарите.

"Оградата на ОДЗ "Снежанка" гр. Средец, преди започване на строително-монтажните работи"

В ОДЗ "Бърборино", както и в ЦДГ с. Орлинци, проектът планира да премахне старите прозорци и да сложи нови с PVC дограма. Съществуващите прозорци в "Бърборино" не са сменяни от 1983 година, когато е построена основната сграда. Проектът предвижда да се закупят компютри и мултифункционални устройства за всички пет детски градини, както и CD плейъри. В момента само 2 детски градини в Средец разполагат с компютър, който се използва главно от директорите за административни цели. Детските градини в селата не притежават такова оборудване изобщо.

Показател: извършени благоустройствени дейности и закупено оборудване. 

Цел - възстановяване на ограда, подмяна на прозорци в две детски градини, закупено оборудване.

"Децата от ОДЗ "Снежанка" са щастливи с изцяло реконструираната ограда на детското заведение