ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА

В последните месеци от проекта, продължават дейностите за активна социализация на децата в различни области на човешкото знание и развитие.

В периода 24.10.2016 – 28.10.2016 г. децата, заедно със своите родители и учители, засаждаха дръвчета и храсти, боядисваха огради и детски кътове.

Всички се включиха с огромно желание и ентусиазъм, за да помогнат, дворното пространство на детските градини да стане по- привлекателно място за игра.

Растителността и материалите за боядисване на съоръженията, са  осигурени след сключване на договор с фирма изпълнител.