ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА

ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА „ПРИКАЗНА ВЪРТЕЛЕЖКА“ ПРЕДСТАВИХА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ BG06-216 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ – ГРИЖА ЗА ДЕЦА В РИСК В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

На 07.07.2015 г., в изпълнение на Дейност „Информация и публичност“ по проект  BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014., децата от ОДЗ „Снежанка“ гр. Средец, ОДЗ „Бърборино“ гр. Средец, ЦДГ „Дъга“ с. Дебелт“, ЦДГ с.Загорци и ЦДГ с. Орлинци, представиха театралната постановка „Приказна въртележка“. В междукултурните работилници те се подготвиха заедно със своите учители и разказаха пред многобройната публика, народните приказки - „Болен здрав носи“, „Дядо и ряпа“, „Кой направи доброто“, „Тарльо и тарличка“ и ромската приказка „Цигулката на щъркела“.  Докато разучаваха  приказките те развиваха своето въображение, учиха се на доброта, приятелство, почтеност.

На събитието присъстваха кмета на община Средец инж. Иван Жабов,  деца, родители, педагози, представители на НПО, представители на общината.