Първата групова сесия с родители и деца от ромски произход

На 20.06.2015 г. от 10.00 ч. се проведе първата групова сесия с родители и деца от ромски произход, за включването им в образователната система. До приключване на проектните дейности ще се проведат общо десет сесии, които ще се ръководят от добре обучени фасилитатори избрани от партньора по проекта.