Провеждане на сесии с психолог в ОДЗ "Бърборино"

Провеждане на сесии с психолог в ОДЗ "Бърборино" през месец септември 2015 г.. Сесиите се провеждат в изпълнение на Дейност 2 "Дейности за интеграция на деца в риск, включително деца от ромски произход" и обхващат деца от петте детски градини на територията на Община Средец.