ПОСЕЩЕНИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ В ГР. ВАРНА

Екскурзия до гр. Варна, остави незабравими спомени у малчуганите от 3 до 6 годишна възраст от детските  градини -  ОДЗ „Снежанка“ гр. Средец, ОДЗ „Бърборино“ гр. Средец, ЦДГ „Дъга“ с. Дебелт“, ЦДГ с.Загорци и ЦДГ с. Орлинци. В рамките на два дни /02.06.2016 и 03.06.2016 г./ 320 души – деца заедно с педагогически и помощен персонал, посетиха делфинариум и зоологическа градина в гр. Варна.

      Децата имаха едно изключително преживяване, с играта на делфините и различните животни в зоопарка. Това посещение позволи на голяма част от децата, да излязат за първи път  напълно от обкръжаващата ги среда.