Покана за стартираща пресконференция по проекта

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Община Средец

 в качеството си на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на стартираща пресконференция по Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”

ПРОГРАМА BG06

„ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”

Финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Събитието ще се проведе на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 11:00 часа,

в залата на ,,Военен клуб Средец,, гр. Средец.

Заповядайте!

 ПОКАНА