Осигуряването на правилно емоционално и езиково развитие на децата

През последните 10 месеца от проекта, за осигуряването на правилно емоционално и езиково развитие на децата, се провеждат индивидуални логопедични и психологични сесии.
Моменти от сесии  с логопеди в ОДЗ "Бърборино" и ОДЗ "Снежанка" гр. Средец през месец август 2015 г..