НОРВЕЖКИ ЕКСПЕРТ С ДАРЕНИЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

След приключване на посещението на  експерт в областта на деца в риск от Кралство Норвегия в петте детски градини и в рамките на изпълнението на договор №Д731/02.04.2016 г. между община Средец и г-жа Марияна Евгениева Алкнес, на 17.05.2016 г. бе предоставен и одобрен, Аналитичен доклад за работата на  педагогическия и ръководния персонал във включени по проекта детски градини.

Г-жа Алкнес даде висока оценка на адекватността на дейностите по проекта и ефективността на провежданите работилници.

Сравнявайки натовареността на нейните колеги в Норвегия, с тази на колегите й от детските градини на територията на Община Средец, г-жа Алкнес заяви своето желание, да направи дарение, с цел в известна степен да облекчи работата на помощник възпитателите. Волята на дарителя бе, да се закупят три перални машини, една за ДГ „Снежанка“ гр. Средец, две за ДГ „Бърборино“ гр. Средец и един хладилник за ДГ „Дъга“ с. Дебелт на обща стойност 2000,00 лв.

Дарението бе прието от директорите на детските градини – г-жа Светлана Чолакова, г-жа Златина Маринчева и г-жа Мария Кирякова.

Кметът на Община Средец инж. Иван Жабов, връчи свидетелство за дарение на дарителя, като изрази своята благодарност и надежда за съвместно сътрудничество и занапред.