Състезания по безопасност на движението

На 31.10.2016 г. в изпълнение на  Дейност 2 „Дейности за интеграция на деца в риск, включително деца от ромски произход“  по проект  BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”,  Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., се проведоха състезания по безопасност на движението.

В тях се включиха  децата от петте дeтски градини и филиалите към тях. Върху интерактивни площадки, децата демонстрираха знания и умения, свързани със спазване  правилата за движение по пътя, разпознаване на пътните знаци, правилното пресичане. Малчуганите се научиха как да пресичат уличното платно, какво показват пътните знаци, разпознаваха цветовете на светофара и какви действия трябва да предприемат спрямо всеки цвят. В част от детските градини, активно участие  състезанието взеха и родители.