ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОРГАНИЗИРА „ДЕН НА ЕТНОСИТЕ“

На 30.11.2016 г. в читалище „Пробуда 1897“ гр. Средец беше проведен „Ден на етносите“. Дейността е част от изпълнението на Дейност 2 „Дейности за интеграция на деца в риск, включително деца от ромски произход“  по проект  BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На сцената на читалището децата  пяха, танцуваха, рецитираха стихотворения. Участваха в занимателни игри и състезания, организирани от професионални аниматори. На финала на празника, децата нарисуваха 30 метрова рисунка на тема „Приятелството няма цвят“.       Детските градини и всички малчугани, участници в дейностите по проекта, получиха прекрасни подаръци.